จังหวัดกาฬสินธุ์ ซ้อมเสมือนจริงพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่จุดสะดือกุดน้ำกิน พร้อมจัดริ้วขบวนอัญเชิญขันน้ำสาครไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี ที่พระอุโบสถวัดกลาง (พระอารามหลวง)

   วันที่ 4 เมษายน 2562 ที่บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกิน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีซ้อมเสมือนจริงในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ก่อนจะมีพิธีจริงในวันที่ 6 เมษายน 2562 โดยมี ข้าราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน จิตอาสา ร่วมพิธีจำนวนมาก โดยพราหมณ์ได้ประกอบพิธีบวงสรวงบริเวณด้านหน้าสะดือกุดน้ำกิน หลังจากประธานในพิธีประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณสะดือกุดน้ำกินที่เป็นจุดที่ลึกที่สุดถึง 5 เมตร โดยถือฤกษ์ในเวลา 11.52 – 12.38 น. เป็นฤกษ์พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเสร็จพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เสร็จสิ้นแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อัญเชิญขันน้ำสาครและที่ตักน้ำ ไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี ที่พระอุโบสถวัดกลาง (พระอารามหลวง) โดยจัดริ้วขบวนเดินเท้าจากบริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกิน ไปที่วัดกลาง (พระอารามหลวง) โดยตลอดเส้นทางมีข้าราชการแต่งกายด้วยชุดสีกากี และประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองร่วมพิธี 
    สำหรับกุดน้ำกิน อยู่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ทั้งหมด 26 ไร่ เป็นผืนน้ำ 20 ไร่ อีก 6 ไร่ เป็นพื้นดินที่มีการสร้างอาคาร ในอดีตกุดน้ำกินเป็นแหล่งน้ำโบราณ เป็นจุดน้ำขังที่แตกแขนงออกมาจากลำน้ำปาว ซึ่งน้ำจากกุดน้ำกินนี้ในสมัยโบราณเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคมาอย่างยาวนานกว่า 200 ปี
    กุดน้ำกินเป็นพื้นที่ที่ทางจังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้เป็นจุดประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยที่ผ่านมากุดน้ำกินได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้ว 3 ครั้ง ประกอบด้วยพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งในปี 2562 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พิมพ์ อีเมล