ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 9/2562 จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล