วงออนซอนอีสาน จ.หนองบัวลำภู ชนะเลิศการประกวดโปงลาง จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 ประเภท ก

    วงโปงลางออนซอนอีสาน โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม จังหวัดหนองบัวลำภู ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัล 100,000.- บาท 
    ที่เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมชมการประกวดวงดนตรีโปงลางพื้นบ้าน ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 ประเภท ก ระดับประชาชนทั่วไป ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ องค์การบริหารจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้น สำหรับประเภท ก มีวงโปงลางผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 3 วง คือ วงหนุ่มลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์, วงสานศิลป์ไพรพนม จังหวัดร้อยเอ็ด และวงออนซอนอีสาน โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้เชี่ยวชาญวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งแต่ละวงใช้เวลาในการแสดง 1 ชั่วโมง ประกอบไปด้วยการแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , ฟ้อนภูไทกาฬสินธุ์ , การแสดงพื้นบ้านอีสานตามความถนัด, การแสดงสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ , ร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน/ลูกทุ่งหมอลำ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ประชาชนร่วมรับชมกันอย่างคึกคัก
    ผลการแข่งขันปรากฏว่า ชนะเลิศได้แก่ วงโปงลางออนซอนอีสาน โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม จังหวัดหนองบัวลำภู ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 100,000.-บาท , รองชนะเลิศอันดับ รองชนะเลิศอันดับ 1 วงโปงลางหนุ่มลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินรางวัล 70,000.-บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 วงโปงลางสานศิลป์ไพรพนม จังหวัดร้อยเอ็ด เงินรางวัล 50,000.-บาท
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธู์

พิมพ์ อีเมล