วงโปงลางโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม จ.กาฬสินธุ์ ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีโปงลางประเภท ข

 
วงโปงลางโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางประเภท ข ระดับมัธยมศึกษา งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เงินสด 70,000.-บาท
 
ที่เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวกาฬสินธุ์และใกล้เคียง ร่วมชมการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ประเภท ข ระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นกิจกรรมในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้น โดยมีวงโปงลางผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 4 วง คือ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จ.ร้อยเอ็ด ,โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง จ.ร้อยเอ็ด, โรงเรียนนาหว้าวิทยาคม จ.นครพนม และโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ เป็นประธานคณะกรรมการ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ , วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด, ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นบ้าน แต่ละวงมีเวลาในการแสดง 60 นาที การแสดงที่ใช้การประกวด คือ การแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร , โชว์วง ฟ้อนผู้ไทกาฬสินธุ์ การสร้างสรรค์นำเสนอรูปแบบศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ และ การแสดงตามความถนัด
 
ผลการแข่งขันปรากฏว่าวงโปงลางโรงเรียนเขาพระนอนวิวทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ชนะเลิศได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เงินรางวัล 70,000.-บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง จ.ร้อยเอ็ด เงินรางวัล 50,000.-บาท ,รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนนาหว้าวิทยาคม จ.นครพนม เงินรางวัล 40,000.-บาท และรองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จ.ร้อยเอ็ด เงินรางวัล 30,000.-บาท พร้อมถ้วยรางวัล

พิมพ์ อีเมล