วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีวันมาฆบูชา "มาฆปูรมี ทวาราวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง" ครั้งที่ 2 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -19 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานประเพณีมาฆปูรมี โดยภายในงานมีประประดับประดา "ธุง"รอบองค์พระธาตุยาคูอย่างสวยงาม และร่วมกันถวาย "ธุง” เป็นพุทธบูชา ขบวนแห่พานบายศรีและเครื่องถวายสักการะพระธาตุยาคูขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของอำเภอกมลาไสย จำนวน 10 ขบวน พร้อมนี้ชาวบ้านกว่า 840 คน ได้แต่งกายชุดพื้นบ้าน รำบวงสรวงองค์พระธาตุยาคู อย่างสวยงามอ่อนช้อย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีวันมาฆบูชา "มาฆปูรมี ทวาราวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง" ครั้งที่ 2 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -19 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานประเพณีมาฆปูรมี โดยภายในงานมีประประดับประดา "ธุง"รอบองค์พระธาตุยาคูอย่างสวยงาม และร่วมกันถวาย "ธุง” เป็นพุทธบูชา ขบวนแห่พานบายศรีและเครื่องถวายสักการะพระธาตุยาคูขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของอำเภอกมลาไสย จำนวน 10 ขบวน พร้อมนี้ชาวบ้านกว่า 840 คน ได้แต่งกายชุดพื้นบ้าน รำบวงสรวงองค์พระธาตุยาคู อย่างสวยงามอ่อนช้อย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

 

 

 

พิมพ์