A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายก เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาด ได้รับมอบเงินสด และสิ่งของต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถานศึกษา ห้างร้าน นักธุรกิจ มูลนิธิ ชมรม และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปใช้จ่ายในกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และนำไปจัดซื้อสิ่งของรางวัลการออกสลากกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคเบื้องต้น เงินสด จำนวน 1,124,000 บาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน ทองคำหนัก 2 สลึง 1 เส้น น้ำตาลทราย 500 กก. หม้อหุงข้าว จำนวน 44 ใบ ตู้เย็น 2 หลัง กระติกน้ำร้อน 2 ใบ จักรยาน 1 คัน และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายก เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาด ได้รับมอบเงินสด และสิ่งของต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถานศึกษา ห้างร้าน นักธุรกิจ มูลนิธิ ชมรม และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปใช้จ่ายในกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และนำไปจัดซื้อสิ่งของรางวัลการออกสลากกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคเบื้องต้น เงินสด จำนวน 1,124,000 บาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน ทองคำหนัก 2 สลึง 1 เส้น น้ำตาลทราย 500 กก. หม้อหุงข้าว จำนวน 44 ใบ ตู้เย็น 2 หลัง กระติกน้ำร้อน 2 ใบ จักรยาน 1 คัน และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
  นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับเงินสด และสิ่งของต่างๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคในครั้งนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ และผู้ด้อยโอกาส ก็จะนำไปเป็นต้นทุนในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ และผู้ด้อยโอกาสในโอกาสต่อไป
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล