วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขากุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะให้การต้อนรับ ซึ่งภารกิจสำคัญในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ประกอบด้วยพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงพยาบาล ร่วมประชุมและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล ความก้าวหน้า ปัญหาและความต้องการของโรงพยาบาล กับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เสร็จแล้วก็ได้มอบถุงของขวัญให้แก่ผู้ป่วยและเยี่ยมชมการดำเนินงานแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขากุฉินารายณ์ และในช่วงบ่ายได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดอาคารและเยี่ยมชมผลการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หรือโรงเรียนผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ เสร็จแล้วก็ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านและมอบถุงของขวัญแก่ผู้ป่วยที่สูงอายุก่อนเดินทางกลับ     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขากุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะให้การต้อนรับ ซึ่งภารกิจสำคัญในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ประกอบด้วยพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงพยาบาล ร่วมประชุมและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล ความก้าวหน้า ปัญหาและความต้องการของโรงพยาบาล กับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เสร็จแล้วก็ได้มอบถุงของขวัญให้แก่ผู้ป่วยและเยี่ยมชมการดำเนินงานแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขากุฉินารายณ์ และในช่วงบ่ายได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดอาคารและเยี่ยมชมผลการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หรือโรงเรียนผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ เสร็จแล้วก็ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านและมอบถุงของขวัญแก่ผู้ป่วยที่สูงอายุก่อนเดินทางกลับ
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์