A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
   วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่วัดดงสวางใน บ้านดงสวาง ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชนตำบลห้วยโพธิ์ และใกล้เคียง แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการ "นุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ”ประจำปี 2562 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพระ เพื่อรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ให้ประชาชนได้ทำบุญตักบาตรวันพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว พร้อมนี้ได้ถวายจตุปัจจัยที่พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ 12,070.-บาท เพื่อทำนุบำรุงศาสนาต่อไป     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่วัดดงสวางใน บ้านดงสวาง ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชนตำบลห้วยโพธิ์ และใกล้เคียง แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการ "นุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ”ประจำปี 2562 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพระ เพื่อรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ให้ประชาชนได้ทำบุญตักบาตรวันพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว พร้อมนี้ได้ถวายจตุปัจจัยที่พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ 12,070.-บาท เพื่อทำนุบำรุงศาสนาต่อไป
    นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการนุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ทำบุญ นำหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นแนวทางการดำรงชีวิตด้วยสติ สมาธิ อีกทั้งเป็นการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างค่านิยมที่ดีด้านคุณธรรม และจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึง 7 มีนาคม 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าแพรวา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2562
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล