พุทธศาสนิกชนกาฬสินธุ์ร่วมทำบุญตักบาตรนุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ

   เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ที่วัดเศวตวันวนาราม บ้านต้อน ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชนตำบลเหนือ แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการ "นุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ”ประจำปี 2562 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพระ เพื่อรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ให้ประชาชนได้ทำบุญตักบาตรวันพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว พร้อมนี้ได้ถวายจตุปัจจัยที่พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ 7,649.-บาท เพื่อทำนุบำรุงศาสนาต่อไป
    นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการนุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ทำบุญ นำหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นแนวทางการดำรงชีวิตด้วยสติ สมาธิ อีกทั้งเป็นการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างค่านิยมที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรมให้ยั่งยืนด้วย ซึ่งครั้งนี้มาร่วมทำบุญตักบาตรที่วัดเศวตวันวนาราม บ้านต้อน ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีการสร้างปราสาทรวงข้าวสูงประมาณ 20 เมตร ซึ่งเป็นความร่วมมือของพระสงฆ์ กับชาวบ้าน ในประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูนลาน สืบสานตำนานพระแม่โพสพ ซึ่งชาวบ้านต้อนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล