วันที่ 24 มกราคม 2562 นายไกรสร กองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรั๙การที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่โรงเรียนท่าแสงวิทยายน บ้านท่าแสง ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
   วันที่ 24 มกราคม 2562 นายไกรสร กองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรั๙การที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่โรงเรียนท่าแสงวิทยายน บ้านท่าแสง ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
    สำหรับกิจกรรมหลักที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนนำมามาบริการในวันนี้ ประกอบด้วย การบริการการแพทย์ขั้นพื้นนฐาน บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการตรวจดวงตา บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ บริการแนะนำการฝึกอาชีพ นอกจากนั้นยังมีหน่วงานที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เช่น การมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ การแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป และพืชผัดปลอดสารพิษ การบริการทำหมันสุนัข แมว การบริการตัดผม เสริมสวย เป็นต้น
     นายไกรสร กองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอนหนึ่งว่า เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อการแพทย์ การสาธารณสุขไทยล้วนเป็นความห่วงใยด้านสุขอนามัยของประชาชน นอกจากนั้นพระองค์ยังมีโครงการพระราชดำริต่างๆ ครอบคลุมทั้งด้ารการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนทุกพื้นที่ ซึ่งนับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่คนไทยทุกคนต้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์