วันที่ 23 มกราคม 2562 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้บูรณาการออกหน่วยรณงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ที่โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีประชาชนจำนวนมากมาขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสนัข แมว แจกจ่ายยาบำรุงสัตว์ ยารักษาโรคสัตว์ และเอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคอันตรายหากใครเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย รักษาไม่หายแต่เราสามารถป้องกันได้ โดยการนำสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงอื่นที่เป็นพาหะนำโรคไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เทศบาล อบต.ทุกแห่ง หรือที่สถานพยาบาลสัตว์ใกล้บ้าน ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความปลอดภัยของตนเอง บุตรหลาน เพื่อนบ้าน และสร้างความมั่นใจต่อนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
 วันที่ 23 มกราคม 2562 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้บูรณาการออกหน่วยรณงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ที่โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีประชาชนจำนวนมากมาขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสนัข แมว แจกจ่ายยาบำรุงสัตว์ ยารักษาโรคสัตว์ และเอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคอันตรายหากใครเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย รักษาไม่หายแต่เราสามารถป้องกันได้ โดยการนำสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงอื่นที่เป็นพาหะนำโรคไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เทศบาล อบต.ทุกแห่ง หรือที่สถานพยาบาลสัตว์ใกล้บ้าน ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความปลอดภัยของตนเอง บุตรหลาน เพื่อนบ้าน และสร้างความมั่นใจต่อนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์