A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

    วันที่ 23 มกราคม 2562 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกเยี่ยมครัวเรือน ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในพื้นที่ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ 1 นางบู่ สำราญเนตร อายุ 70ปี บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 7 บ้านต้อน ตำบล เหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นครัวเรือนยากจนที่สามารถพัฒนาต่อได้ อาศัยอยู่คนเดียว มีปัญหาด้านสุขภาพ มีปัญหาด้านการได้ยิน ได้รับเบี้ยคนพิการ เดือนละ 800 บาท และได้มีการช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน นางบู่ สำราญเนตร ได้ประกอบอาชีพการทอผ้า ไว้จำหน่าย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้ตัวเองอีกทางหนึ่งด้วย ครัวเรือนที่ 2 นางผลจันทร์ สุดสมศรี อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 6 บ้านต้อน ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ อาศัยอยู่ด้วยกัน 3 คน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบพันธุ์ปลา และมอบวัสดุสำหรับทอเสือกก เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว นอกจากนี้ชุมชนได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สอบถามความเป็นอยู่ ให้กำลังใจในการดำรงชีวิต และได้มอบผ้าห่มกันหนาวเครื่องอุปโภค ให้แก่ทั้งสองครัวเรือน

    วันที่ 23 มกราคม 2562 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกเยี่ยมครัวเรือน ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในพื้นที่ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ 1 นางบู่ สำราญเนตร อายุ 70ปี บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 7 บ้านต้อน ตำบล เหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นครัวเรือนยากจนที่สามารถพัฒนาต่อได้ อาศัยอยู่คนเดียว มีปัญหาด้านสุขภาพ มีปัญหาด้านการได้ยิน ได้รับเบี้ยคนพิการ เดือนละ 800 บาท และได้มีการช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน นางบู่ สำราญเนตร ได้ประกอบอาชีพการทอผ้า ไว้จำหน่าย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้ตัวเองอีกทางหนึ่งด้วย ครัวเรือนที่ 2 นางผลจันทร์ สุดสมศรี อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 6 บ้านต้อน ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ อาศัยอยู่ด้วยกัน 3 คน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบพันธุ์ปลา และมอบวัสดุสำหรับทอเสือกก เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว นอกจากนี้ชุมชนได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สอบถามความเป็นอยู่ ให้กำลังใจในการดำรงชีวิต และได้มอบผ้าห่มกันหนาวเครื่องอุปโภค ให้แก่ทั้งสองครัวเรือน

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล