เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 นายสนั่น พงษ์อักษร, นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกบริการตรวจรักษาฟรี และบริการของส่วนราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่โรงเรียนโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร บ้านโนนสำราญ ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวตำบลเหนือ ร่วมให้การต้อนรับ
    เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 นายสนั่น พงษ์อักษร, นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกบริการตรวจรักษาฟรี และบริการของส่วนราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่โรงเรียนโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร บ้านโนนสำราญ ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวตำบลเหนือ ร่วมให้การต้อนรับ
    นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ได้นำส่วนราชการต่าง ๆ มาให้บริการประชาชนอย่างครบถ้วน ทั้งหน่วยแพทย์ พอ.สว.ที่ให้บริการรักษาโรคฟรี นอกจากนี้ก็ยังจะมีการรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบพันธุ์ปลา จากสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 50,000 ตัว ให้กับผู้นำชุมชน ตัวแทนชาวบ้าน นำไปปล่อยในหนองน้ำสาธารณะ มอบถุงยังชีพเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กับผู้สูงอายุ และผู้ประสบความยากลำบากในพื้นที่ตำบลเหนือ จำนวน 60 ชุด มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเรียน จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 30 ทุน สำหรับบริการที่ออกให้ประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ตรวจรักษาโรคฟรี , คลินิกเกษตร, คลินิกแรงงาน , บริการตัดผมฟรีจากวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์, ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ รณรงค์การใช้ถุงผ้า ลดปัญหาขยะ, มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้คำแนะนำการเพาะเห็ด

พิมพ์