A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

    เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ที่บริเวณถนนภิรมย์ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ถนนสายบุญ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน เพื่อส่งเสริมให้และให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร ก่อนไปทำงาน ก่อนไปโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับครู บูรพาจารย์ ผู้ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562 ด้วย โดยมีพระครูปริยัติพุทธิคุณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์จากวัดกลาง พระอารามหลวง วัดประชานิยม วัดใต้โพธิ์ค้ำ ออกรับบิณฑบาต ในครั้งนี้
    พระครูปริยัติพุทธิคุณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันครู การทำบุญตักบาตรถนนสายบุญครั้งนี้ขอให้ญาติโยม ผู้มีจิตศรัทธาอันดีงามทั้งหลายน้อมอุทิศส่วนกุศลให้แก่ครู บูรพาจารย์ทุกท่าน ครูของโลกคือพระพุทธเจ้า ครูของแผ่นดินคือพระเจ้าแผ่นดิน ครูของลูก คือ พ่อแม่ ครูของลูกศิษย์ในโรงเรียนคือครู อาจารย์ การเคารพ บูชาครู ถือเป็นสิ่งที่ลูกศิษย์ควรปฏิบัติต่อ "ครู”
    เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ที่บริเวณถนนภิรมย์ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ถนนสายบุญ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน เพื่อส่งเสริมให้และให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร ก่อนไปทำงาน ก่อนไปโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับครู บูรพาจารย์ ผู้ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562 ด้วย โดยมีพระครูปริยัติพุทธิคุณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์จากวัดกลาง พระอารามหลวง วัดประชานิยม วัดใต้โพธิ์ค้ำ ออกรับบิณฑบาต ในครั้งนี้
    พระครูปริยัติพุทธิคุณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันครู การทำบุญตักบาตรถนนสายบุญครั้งนี้ขอให้ญาติโยม ผู้มีจิตศรัทธาอันดีงามทั้งหลายน้อมอุทิศส่วนกุศลให้แก่ครู บูรพาจารย์ทุกท่าน ครูของโลกคือพระพุทธเจ้า ครูของแผ่นดินคือพระเจ้าแผ่นดิน ครูของลูก คือ พ่อแม่ ครูของลูกศิษย์ในโรงเรียนคือครู อาจารย์ การเคารพ บูชาครู ถือเป็นสิ่งที่ลูกศิษย์ควรปฏิบัติต่อ "ครู”
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล