วันที่ 15 มกราคม 2562 นางคะนึงนิจ คลศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การพัฒนาเครือข่ายเน็ตประชารัฐ ซึ่งบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เน็ตอาสาประชารัฐในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เข้ารับการอบรมจำนวน 383 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐ สามารถสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐ รวมทั้งให้เน็ตอาสาประชารัฐดูแลรักษาอุปกรณ์เน็ตประชารัฐในหมู่บ้าน เพื่อให้อุปกรณ์ในหมู่บ้านพร้อมใช้งานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้แอปพลิเคชั่น "เครือข่ายเน็ตประชารัฐ” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูล ระหว่างกระทรวงฯ หน่วยงานรัฐ และเครือข่ายเน็ตประชารัฐ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เน็ตอาสาประชารัฐ สามารถเสนอความต้องการ รวมถึงการจัดทำข้อมูลชุมชน เพื่อสร้างตัวตนของหมู่บ้านในโลกดิจิทัล เช่น การปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร จุดบริการต่างๆในหมู่บ้านเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่15 มกราคม 2562 นางคะนึงนิจ คลศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การพัฒนาเครือข่ายเน็ตประชารัฐ ซึ่งบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เน็ตอาสาประชารัฐในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เข้ารับการอบรมจำนวน 383 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐ สามารถสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐ รวมทั้งให้เน็ตอาสาประชารัฐดูแลรักษาอุปกรณ์เน็ตประชารัฐในหมู่บ้าน เพื่อให้อุปกรณ์ในหมู่บ้านพร้อมใช้งานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้แอปพลิเคชั่น "เครือข่ายเน็ตประชารัฐ” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูล ระหว่างกระทรวงฯ หน่วยงานรัฐ และเครือข่ายเน็ตประชารัฐ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เน็ตอาสาประชารัฐ สามารถเสนอความต้องการ รวมถึงการจัดทำข้อมูลชุมชน เพื่อสร้างตัวตนของหมู่บ้านในโลกดิจิทัล เช่น การปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร จุดบริการต่างๆในหมู่บ้านเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์