วันที่ 14 มกราคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ และภาคประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะได้ เยี่ยมชมนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณแห่งสายน้ำ นิทรรศการรัชกาลที่ 1-10 นิทรรศการน้ำกับชีวิต 3 มิติ เยี่ยมชมตลาดดอกแก้ว ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

วันที่ 14 มกราคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ และภาคประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะได้ เยี่ยมชมนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณแห่งสายน้ำ นิทรรศการรัชกาลที่ 1-10 นิทรรศการน้ำกับชีวิต 3 มิติ เยี่ยมชมตลาดดอกแก้ว ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

พิมพ์