จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนทั่วไปรับทราบและสั่งจองผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากร้านจิตอาสา 904

ดาวน์โหลดรายละเอียด

Print Email