ประกาศ/หนังสือแจ้งเวียน/ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี (วัดกลาง พระอารามหลวง)

พิมพ์ อีเมล