A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
     เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันส่งท้ายปีเก่า ที่บริเวณพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ.2562 "สวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย” เพื่อให้ประชาชนได้สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ต้อนรับปีใหม่ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัว ซึ่งมีประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีพระสุนทรธรรมประพุทธ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้นเวลา 00.01 น. วันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งถือว่าเข้าสู่ปีใหม่ 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลั่นฆ้องชัย จำนวน 9 ครั้ง พระสงฆ์เจริญมงคลคาถา พระสุนทรธรรมประพุทธ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาแก่ผู้ร่วมสวดมนต์ว่า ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2562 ก็ขอให้ทุกคนคิดใหม่ ทำใหม่ อะไรที่ไม่ดีในปีที่ผ่านมา ก็อย่าทำ ลด ละ เลิกสิ่งที่ไม่ดีต่อตัวเองและครอบครัว
     เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันส่งท้ายปีเก่า ที่บริเวณพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ.2562 "สวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย” เพื่อให้ประชาชนได้สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ต้อนรับปีใหม่ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัว ซึ่งมีประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีพระสุนทรธรรมประพุทธ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้นเวลา 00.01 น. วันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งถือว่าเข้าสู่ปีใหม่ 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลั่นฆ้องชัย จำนวน 9 ครั้ง พระสงฆ์เจริญมงคลคาถา พระสุนทรธรรมประพุทธ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาแก่ผู้ร่วมสวดมนต์ว่า ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2562 ก็ขอให้ทุกคนคิดใหม่ ทำใหม่ อะไรที่ไม่ดีในปีที่ผ่านมา ก็อย่าทำ ลด ละ เลิกสิ่งที่ไม่ดีต่อตัวเองและครอบครัว
      นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า ทุกท่านที่มาร่วมสวดมนต์ข้ามปีในครั้งนี้เพื่อรับสิ่งดี ๆ เข้าในปี พ.ศ.2562 และจะเห็นว่าในบทสวดมนต์เป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ดีทั้งนั้น หากเรายึดถือและปฏิบัติตามเราก็จะมีความสุขด้วย และในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 ขอให้พี่น้องชาวกาฬสินธุ์ทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการ
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล