A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

  วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปรับแผนการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละวัน โดยผลการดำเนินงานในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 มีการเรียกตรวจ จำนวน 32,244 คัน ดำเนินคดี 1,929 คน ผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมาแล้วขับจับยึดรถ ยอดสะสมตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 94 คัน รถยนต์ 39 คัน รถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน รวมทั้งสิ้น 134 คัน ส่วนสถิติการเกิดอุบัติเหตุสะสมสี่วันเกิดอุบัติเหตุ 22 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 35 คน เสียชีวิต 3 คน
  นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ในหลายพื้นที่ก็จะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันขี้นปีใหม่ จึงได้กำชับจุดตรวจในทุกอำเภอผ่านระบบการประชุมทางไกล  VDO Conference กับอำเภอทั้ง 18 อำเภอ ให้ดำเนินการอย่างเข้มในวันส่งท้ายปีเก่าและวันต้อนรับปีใหม่ 2562 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนกฎจราจรและการเมาแล้วขับ หากพบฝ่าฝืนให้ดำเนินการจับกุมดำเนินคดี โดยเฉพาะหากพบเมาแล้วขับให้จับยึดรถตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทันที
  วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปรับแผนการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละวัน โดยผลการดำเนินงานในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 มีการเรียกตรวจ จำนวน 32,244 คัน ดำเนินคดี 1,929 คน ผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมาแล้วขับจับยึดรถ ยอดสะสมตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 94 คัน รถยนต์ 39 คัน รถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน รวมทั้งสิ้น 134 คัน ส่วนสถิติการเกิดอุบัติเหตุสะสมสี่วันเกิดอุบัติเหตุ 22 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 35 คน เสียชีวิต 3 คน
  นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ในหลายพื้นที่ก็จะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันขี้นปีใหม่ จึงได้กำชับจุดตรวจในทุกอำเภอผ่านระบบการประชุมทางไกล  VDO Conference กับอำเภอทั้ง 18 อำเภอ ให้ดำเนินการอย่างเข้มในวันส่งท้ายปีเก่าและวันต้อนรับปีใหม่ 2562 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนกฎจราจรและการเมาแล้วขับ หากพบฝ่าฝืนให้ดำเนินการจับกุมดำเนินคดี โดยเฉพาะหากพบเมาแล้วขับให้จับยึดรถตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทันที
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล