วันที่ 28 ธันวาคม 2561  นายวีระศักดิ์  ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานเปิดโครงการส่งความสุขปีใหม่ 2562  มอบให้เกษตรกร/ประชาชน  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ณ  บริเวณหน้าสถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์   อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเป็นศูนย์เฉพาะกิจบริการประชาชน เป็นจุดพักรถชั่วคราว มีห้องสุขา ขนมและน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยมีนายวิบูลย์  ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเกษตรกรร่วมพิธี

วันที่ 28 ธันวาคม 2561  นายวีระศักดิ์  ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานเปิดโครงการส่งความสุขปีใหม่ 2562  มอบให้เกษตรกร/ประชาชน  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ณ  บริเวณหน้าสถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์   อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเป็นศูนย์เฉพาะกิจบริการประชาชน เป็นจุดพักรถชั่วคราว มีห้องสุขา ขนมและน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยมีนายวิบูลย์  ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเกษตรกรร่วมพิธี

 

พิมพ์