A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

    วันที่ 28 ธันวาคม 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์ คุมเข้มกำชับจุดตรวจหลัก จุดตรวจรอง และด่านชุมชน ให้ดำเนินการอย่างเข้มข้น หากพบเมาแล้วขับให้จับยึดรถทันที เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับรถ ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ซึ่งมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน ได้สรุปผลการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ตั้งจุดตรวจหลัก 33 จุด จุดตรวจรอง 159 จุด และตั้งด่านชุมชน/หมู่บ้าน จำนวน 1,408 จุด มีผลการเรียกตรวจยานพาหนะต่างๆตามมาตรการ "10 รสขม” จำนวน 12,126 คัน ดำเนินคดีจำนวน 888 คน และมีผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2558 "เมาแล้วขับจับยึดรถ” ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 12 คัน รถยนต์ 5 คัน รวม 17 คัน ส่วนสถิติการเกิดอุบัติเหตุในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 3 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอห้วยเม็ก ดอนจาน และอำเภอยางตลาด มีผู้บาดเจ็บจำนวน 6 ราย เป็นชาย 3 ราย และเป็นหญิง 3 ราย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาจากเมาสุราคิดเป็นร้อยละ 67.67 รองลงมาคือตัดหน้ากระชั้นชิด คิดเป็นร้อยละ 33.33

    วันที่ 28 ธันวาคม 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์ คุมเข้มกำชับจุดตรวจหลัก จุดตรวจรอง และด่านชุมชน ให้ดำเนินการอย่างเข้มข้น หากพบเมาแล้วขับให้จับยึดรถทันที เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับรถ ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ซึ่งมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน ได้สรุปผลการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ตั้งจุดตรวจหลัก 33 จุด จุดตรวจรอง 159 จุด และตั้งด่านชุมชน/หมู่บ้าน จำนวน 1,408 จุด มีผลการเรียกตรวจยานพาหนะต่างๆตามมาตรการ "10 รสขม” จำนวน 12,126 คัน ดำเนินคดีจำนวน 888 คน และมีผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2558 "เมาแล้วขับจับยึดรถ” ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 12 คัน รถยนต์ 5 คัน รวม 17 คัน ส่วนสถิติการเกิดอุบัติเหตุในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 3 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอห้วยเม็ก ดอนจาน และอำเภอยางตลาด มีผู้บาดเจ็บจำนวน 6 ราย เป็นชาย 3 ราย และเป็นหญิง 3 ราย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาจากเมาสุราคิดเป็นร้อยละ 67.67 รองลงมาคือตัดหน้ากระชั้นชิด คิดเป็นร้อยละ 33.33
    นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า ได้กำชับจุดตรวจหลัก จุดตรวจรอง และด่านชุมชน ให้ดำเนินการอย่างเข้มข้น กับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร และถ้าหากพบเมาแล้วขับให้ยึดรถตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทันที เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับรถ
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล