A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

    วันที่ 27 ธ.ค. 2561 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2562 เพื่อป้องกันการนำสินค้าที่ใกล้หมดอายุมาจำหน่ายให้กับประชาชน พร้อมให้คำแนะนำในการติดฉลากสินค้าให้ถูกต้อง ซึ่งพบว่าห้างสรรพสินค้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พ.ต.อ.อำพร สายมะณี ผกก.สืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายปรีชา พรมคำบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุม ประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์, พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์, ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์, ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 4 แห่ง คือ ห้างสรรพสินค้าโลตัส, กาฬสินธุ์พลาซ่า, บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และแมคโคร เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่มีสินค้าใกล้หมดอายุมาจำหน่ายให้กับประชาชน และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องลักษณะของสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2541 อย่างถูกต้อง แสดงให้ชัดเจนให้กับผู้บริโภคทราบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้าเป็นอย่างดี โดยห้างสรรพสินค้าบางแห่ง มีการจัดกระเช้าเอง หรือตามลูกค้าสั่ง เพื่อให้ได้ของขวัญปีใหม่ "ตามใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ”

    วันที่ 27 ธ.ค. 2561 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2562 เพื่อป้องกันการนำสินค้าที่ใกล้หมดอายุมาจำหน่ายให้กับประชาชน พร้อมให้คำแนะนำในการติดฉลากสินค้าให้ถูกต้อง ซึ่งพบว่าห้างสรรพสินค้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พ.ต.อ.อำพร สายมะณี ผกก.สืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายปรีชา พรมคำบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุม ประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์, พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์, ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์, ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 4 แห่ง คือ ห้างสรรพสินค้าโลตัส, กาฬสินธุ์พลาซ่า, บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และแมคโคร เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่มีสินค้าใกล้หมดอายุมาจำหน่ายให้กับประชาชน และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องลักษณะของสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2541 อย่างถูกต้อง แสดงให้ชัดเจนให้กับผู้บริโภคทราบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้าเป็นอย่างดี โดยห้างสรรพสินค้าบางแห่ง มีการจัดกระเช้าเอง หรือตามลูกค้าสั่ง เพื่อให้ได้ของขวัญปีใหม่ "ตามใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ”
   นายปรีชา พรมคำบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี ประชาชนจะเลือกซื้อกระเช้าปีใหม่ เพื่อเข้าไปอวยพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ดังนั้น สคบ.กาฬสินธุ์ จึงได้นำคณะกรรมการฯ ออกตรวจสอบในห้างสรรพสินค้าของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ประชาชนส่วนใหญ่จะไปเลือกซื้อ โดยจะทำการสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ เพื่อตรวจสอบสินค้าว่าถูกต้องตรงตามฉลากหรือไม่ หมดอายุหรือไม่ ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่ากระเช้าของขวัญปีใหม่ 2562 มีการจัดทำฉลากสินค้า แสดงราคาสินค้าสินค้าไม่หมดอายุ อย่างไรก็ตาม ทาง สคบ.กาฬสินธุ์ ได้ให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการ ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องลักษณะของสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2541 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยดี

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล