A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

     วันที่ 25 ธันวาคม 2561จังหวัดกาฬสินธุ์ ซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่เทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและ สาธารณภัยที่มีขนาดใหญ่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่เทศกาลปีใหม่ 2562 ได้จำลองการเกิดอุบติเหตุรถรับ-ส่งนักเรียน ชนกับรถโดยสารที่ถนนสายกาฬสินธุ์-อำเภอสหัสขันธ์ บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก โดยพลเมืองดีแจ้งเหตุขอรับการช่วยเหลือไปยังหน่วยกู้ชีพ 1669 และได้นำสรรพกำลังออกเผชิญเหตุ ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้อำนวยการจังหวัด ในการดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ เอกชน จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ตลอดจนมูลนิธิอาสาสมัครต่างๆ ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยนำออกมาจากที่เกิดเหตุ มายังสถานที่ปลอดภัย มีการคัดแยก คัดกรอง และนำส่งโรงพยาบาลสนามได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งมีการจัดการด้านจราจรเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ซึ่งภาพรวมของการซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สำหรับการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่เทศกาลปีใหม่ 2562 ในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบ เหตุและสาธารณภัยที่มีขนาดใหญ่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีการใช้รถใช้ถนนหนาแน่นกว่าเวลาปกติ      วันที่ 25 ธันวาคม 2561จังหวัดกาฬสินธุ์ ซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่เทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและ สาธารณภัยที่มีขนาดใหญ่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่เทศกาลปีใหม่ 2562 ได้จำลองการเกิดอุบติเหตุรถรับ-ส่งนักเรียน ชนกับรถโดยสารที่ถนนสายกาฬสินธุ์-อำเภอสหัสขันธ์ บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก โดยพลเมืองดีแจ้งเหตุขอรับการช่วยเหลือไปยังหน่วยกู้ชีพ 1669 และได้นำสรรพกำลังออกเผชิญเหตุ ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้อำนวยการจังหวัด ในการดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ เอกชน จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ตลอดจนมูลนิธิอาสาสมัครต่างๆ ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยนำออกมาจากที่เกิดเหตุ มายังสถานที่ปลอดภัย มีการคัดแยก คัดกรอง และนำส่งโรงพยาบาลสนามได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งมีการจัดการด้านจราจรเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ซึ่งภาพรวมของการซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สำหรับการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่เทศกาลปีใหม่ 2562 ในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบ เหตุและสาธารณภัยที่มีขนาดใหญ่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีการใช้รถใช้ถนนหนาแน่นกว่าเวลาปกติ
 
 
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

 

พิมพ์ อีเมล