ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดกาฬสินธุ์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และบำรุงรักษาต้นไม้

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำโดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,0000 ตัว ในแหล่งน้ำบริเวณสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี และการบำรุงรักษาต้นไม้ บริเวณเกาะกลางถนนเลี่ยงเมืองหัวคู อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ให้เจริญเติบโตเป็นร่มเงาและเพิ่มทัศนียภาพของเส้นทางให้สวยงาม

พิมพ์ อีเมล