A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

  วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" เข้ารับเสื้อพระราชทาน โดยมีนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานฯ พิธีเริ่ม 08.00 น. ประธานพิธีนำผู้ร่วมพิธีเคารพธงชาติ จากนั้นประธานถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้ กล่าวถวายราชสดุดี ถวายความเคารพ แล้วอัญเชิญเสื้อยืดพระราชทาน ผู้ร่วมพิธีที่ลงทะเบียนเข้ารับมอบเสื้อยืดพระราชทาน

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" เข้ารับเสื้อพระราชทาน โดยมีนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานฯ พิธีเริ่ม 08.00 น. ประธานพิธีนำผู้ร่วมพิธีเคารพธงชาติ จากนั้นประธานถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้ กล่าวถวายราชสดุดี ถวายความเคารพ แล้วอัญเชิญเสื้อยืดพระราชทาน ผู้ร่วมพิธีที่ลงทะเบียนเข้ารับมอบเสื้อยืดพระราชทาน

 

 

พิมพ์ อีเมล