จังหวัดกาฬสินธุ์ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ของสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562

จังหวัดกาฬสินธุ์ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ของสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

พิมพ์ อีเมล