วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายพลานุภาพ ธพรคำแพทย์ นายอำเภอท่าคันโท เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สร้างฝายชะลอน้ำ ที่บริเวณป่าชุมชน บ้านยางอู้ม หมู่ที่ 1 ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ให้ประชาชนของบ้านยางอู้ม ทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยมีจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลยางอู้ม ร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน

  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายพลานุภาพ ธพรคำแพทย์ นายอำเภอท่าคันโท เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สร้างฝายชะลอน้ำ ที่บริเวณป่าชุมชน บ้านยางอู้ม หมู่ที่ 1 ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ให้ประชาชนของบ้านยางอู้ม ทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยมีจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลยางอู้ม ร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์