A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

    เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 11 วันพระ ที่วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการ "นุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ”ประจำปี 2561 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพระใหญ่ เพื่อรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ให้ประชาชนได้ทำบุญตักบาตรวันพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว พร้อมนี้ได้ถวายจตุปัจจัยที่พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ เป็นจำนวน 8,640.- บาท เพื่อทำนุบำรุงศาสนาต่อไป     เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 11 วันพระ ที่วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการ "นุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ”ประจำปี 2561 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพระใหญ่ เพื่อรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ให้ประชาชนได้ทำบุญตักบาตรวันพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว พร้อมนี้ได้ถวายจตุปัจจัยที่พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ เป็นจำนวน 8,640.- บาท เพื่อทำนุบำรุงศาสนาต่อไป  
    นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการนุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ทำบุญ นำหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นแนวทางการดำรงชีวิตด้วยสติ สมาธิ อีกทั้งเป็นการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างค่านิยมที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรมให้ยั่งยืนด้วย ซึ่งโครงการนุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะจะหมุนเวียนไปตามวัดต่าง ๆ ของจังหวัดกาฬสินธุ์
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

 

พิมพ์ อีเมล