A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

    วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ที่ตลาดสดทุ่งนาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกในตลาดสดทุ่งนาทอง โดยมี นางสาวศิริลักษณ์ คอง หรือน้อง หลิงหลิง นางงามเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น คนล่าสุด ร่วมเดินรณรงค์ โดยถือป้ายการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก พร้อมทั้งเดินเชิญชวนให้ประชาชนที่เดินมาจับจ่ายซื้อของในตลาด ให้นำตะกร้า ถุงผ้า หรือ ปิ่นโต มาใส่ของแทนถุงพลาสติกหูหิ้วที่นิยมใช้กันมากที่สุดในขณะนี้
    วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ที่ตลาดสดทุ่งนาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกในตลาดสดทุ่งนาทอง โดยมี นางสาวศิริลักษณ์ คอง หรือน้อง หลิงหลิง นางงามเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น คนล่าสุด ร่วมเดินรณรงค์ โดยถือป้ายการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก พร้อมทั้งเดินเชิญชวนให้ประชาชนที่เดินมาจับจ่ายซื้อของในตลาด ให้นำตะกร้า ถุงผ้า หรือ ปิ่นโต มาใส่ของแทนถุงพลาสติกหูหิ้วที่นิยมใช้กันมากที่สุดในขณะนี้
     นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นความสำคัญในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก โดยเพราะในตลาดสด ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วสูงที่สุด จึงจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก และยังสอดคล้องกับนโยบายของ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้สโลแกน หิ้วตะกร้า นุ่งผ้าซิ่น ถือปิ่นโต ซึ่งขณะนี้กำลังร่วมกันรณรงค์ให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์หันมาใช้ ตะกร้า ถุงผ้า หรือปิ่นโต เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟม ในพื้นที่ตลาด โดยมีการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในการร่วมกันลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมในตลาดสด
 
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

 

พิมพ์ อีเมล