A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

    วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายพลานุภาพ ธพรคำแพทย์ นายอำเภอท่าคันโท เป็นประธานเปิดงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแสนสุข ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีข้าราชการ ตำรวจ พี่น้องประชาชนชาวตำบลกุกดจิก และนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมงานและเลือกซื้อสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลผลิตทางการเกษตร ที่ชาวบ้านแสนสุขนำมาวางจำหน่าย กิจกรรที่จัดขึ้นประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP , การแสดงพื้นบ้าน , การแข่งขันมวยทะเล , การประกวดส้มตำลีลา , การบายศรีสู่ขวัญนักท่องเที่ยว และการเยี่ยมชมกิจกรรมการท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้ของชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
    วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายพลานุภาพ ธพรคำแพทย์ นายอำเภอท่าคันโท เป็นประธานเปิดงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแสนสุข ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีข้าราชการ ตำรวจ พี่น้องประชาชนชาวตำบลกุกดจิก และนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมงานและเลือกซื้อสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลผลิตทางการเกษตร ที่ชาวบ้านแสนสุขนำมาวางจำหน่าย กิจกรรที่จัดขึ้นประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP , การแสดงพื้นบ้าน , การแข่งขันมวยทะเล , การประกวดส้มตำลีลา , การบายศรีสู่ขวัญนักท่องเที่ยว และการเยี่ยมชมกิจกรรมการท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้ของชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
    นายสมชาย พิมพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก กล่าวว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นหนึ่งในโครงการการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการ "ไทยนิยมยั่งยืน” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชน สร้างความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ชุมชน และการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐาน ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้าน ชุมชน และประชาชนมีความสุข

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล