A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

    เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณสนามหน้าศาลกลางจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังเก่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อป้องกันโรคสมองเลือดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยทัวโลก โดยมีประชาชนมาร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 1,000 คน โดยกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย การแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร, การเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตร และการปั่นจักรยานระยะทาง 50 กิโลเมตร
   เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณสนามหน้าศาลกลางจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังเก่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อป้องกันโรคสมองเลือดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยทัวโลก โดยมีประชาชนมาร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 1,000 คน โดยกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย การแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร, การเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตร และการปั่นจักรยานระยะทาง 50 กิโลเมตร 
   นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้และคำแนะนำในการป้องกันโรคสมองเลือด และการตรวจสุขภาพฟรี เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ของเราตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง พร้อมประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 1669 ในกรณีพบผู้ป่วยมีอาการแขน ขา อ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที หรือโทรมายังหมายเลขดังกล่าวเพื่อขอความช่วยเหลือ เพราะ "ทุกนาทีคือชีวิต เร็วก็รอด ปลอดอัมพาต”

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

พิมพ์ อีเมล