A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

   เช้ามืดของวันที่ 24 ตุลาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาสินธุ์ เป็นประธานปล่อยชุดปฏิบัติการกองกำลังสามฝ่าย ปกครอง ทหาร ตำรวจ ออกปิดล้อมตรวจค้นตาม "ยุทธการฟ้าแดดสงยางร ะดมกวดล้างยาเสพติด” ในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 54 จุด พร้อมกันทั้งจังหวัด ซึ่งภายหลังการปฏิบัติการ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาสินธุ์ ได้ร่วมกับ พลตรีจุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ พลตำรวจตรีทิณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงผลการปฏิบัติการ ซึ่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ จำนวน 23 คน ของกลางประกอบด้วย ยาบ้า 10,176.5 เม็ด ไอซ์ 36078 กรัม อาวุธปืน 8 กระบอก กรุสุนปืน 34 นัด โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง ทองคำหนัก 3 บาท เงินสด 91,000 บาท รถยนต์ 4 คัน จักรยานยนต์ 1 คัน และเลื่อยยนต์ 1 เครื่อง รวมมูลค่าทรัพย์สินที่จับกุมได้ในการปฏิบัติการครั้งนี้ 496,021 บาท  สำหรับสรุปรวมปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตาม "ยุทธการฟ้าแดดสงยางร ะดมกวดล้างยาเสพติด” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-24ตุลาคม 2561 สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2,912 คน ข้อหา ครอบครองเพื่อจำหน่าย 538 คน ครอบครอง 332 คน ผู้เสพ 2,041 คน และอื่นๆอีก 2 คน

  เช้ามืดของวันที่ 24 ตุลาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาสินธุ์ เป็นประธานปล่อยชุดปฏิบัติการกองกำลังสามฝ่าย ปกครอง ทหาร ตำรวจ ออกปิดล้อมตรวจค้นตาม "ยุทธการฟ้าแดดสงยางร ะดมกวดล้างยาเสพติด” ในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 54 จุด พร้อมกันทั้งจังหวัด ซึ่งภายหลังการปฏิบัติการ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาสินธุ์ ได้ร่วมกับ พลตรีจุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ พลตำรวจตรีทิณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงผลการปฏิบัติการ ซึ่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ จำนวน 23 คน ของกลางประกอบด้วย ยาบ้า 10,176.5 เม็ด ไอซ์ 36078 กรัม อาวุธปืน 8 กระบอก กรุสุนปืน 34 นัด โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง ทองคำหนัก 3 บาท เงินสด 91,000 บาท รถยนต์ 4 คัน จักรยานยนต์ 1 คัน และเลื่อยยนต์ 1 เครื่อง รวมมูลค่าทรัพย์สินที่จับกุมได้ในการปฏิบัติการครั้งนี้ 496,021 บาท  สำหรับสรุปรวมปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตาม "ยุทธการฟ้าแดดสงยางร ะดมกวดล้างยาเสพติด” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-24ตุลาคม 2561 สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2,912 คน ข้อหา ครอบครองเพื่อจำหน่าย 538 คน ครอบครอง 332 คน ผู้เสพ 2,041 คน และอื่นๆอีก 2 คน


ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

พิมพ์ อีเมล