วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายประลอง ดำรงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกันปล่อยขบวนรถขนย้ายขยะอิเลคทรอนิกส์ ออกจากบ่อกำจัดขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย เพื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อีกจำนวน 150 ตัน โดยก่อนหน้านี้ ได้มีการขนย้ายขยะอิเลคทรอนิกส์จากบ่อกำจัดขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ไปแล้ว 60 ตัน อย่างไรก็ตาม ยังเหลือขยะอิเลคทรอนิกส์ที่บ่อกำจัดขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดอีกนับพันตัน

      วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายประลอง ดำรงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกันปล่อยขบวนรถขนย้ายขยะอิเลคทรอนิกส์ ออกจากบ่อกำจัดขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย เพื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อีกจำนวน 150 ตัน โดยก่อนหน้านี้ ได้มีการขนย้ายขยะอิเลคทรอนิกส์จากบ่อกำจัดขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ไปแล้ว 60 ตัน อย่างไรก็ตาม ยังเหลือขยะอิเลคทรอนิกส์ที่บ่อกำจัดขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดอีกนับพันตัน
      ปฏิบัติการขนย้ายขยะอิเลคทรอนิกส์ ออกจากบ่อกำจัดขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดเพื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าดำเนินการ สำหรับบ่อกำจัดขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย มีเนื้อที่ทั้งหมด 23ไร่ รองรับขยะ จากชาวตำบลโคกสะอาด ที่มีอาชีพแยกชิ้นส่วนของเก่าจำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าและขยะอิเลคทรอนิกส์ มานานนับ 20 ปี โดยปัจจุบันมีขยะอิเลคทรอนิกส์เข้ามาที่บ่อขยะประมาณเดือนละ 1020 ตัน หรือ34ตันต่อวัน ทั้งนี้กระบวนการกำจัดขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เสี่ยงต่อการสะสมปนเปื้อนมลพิษที่อาจกระจายสู่พื้นที่การเกษตร และแหล่งน้ำได้ นอกจากนี้ปัญหากลิ่นและควันจากการเผาขยะยังส่งผลให้สร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชนด้วย
     ด้านนายประลอง ดำรงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวชื่นชมจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้เห็นความสำคัญในการกำจัดขยะอิเลคทรอนิกส์ ด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งสอคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำลังแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยเร็วๆนี้ จะมีมาตรการและกฎหมายมาบังคับใช้เพื่อให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

พิมพ์