วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงาน จากภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทอดถวายผ้าป่าสามัคคีรวมใจสร้างพระใหญ่ "พุทธศิลป์ถิ่นเมืองน้ำดำ” ซึ่งมียอดร่วมทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธาครั้งนี้กว่า 1,130,000 บาท เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประดิษฐานไว้ ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง)   

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงาน จากภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทอดถวายผ้าป่าสามัคคีรวมใจสร้างพระใหญ่ "พุทธศิลป์ถิ่นเมืองน้ำดำ” ซึ่งมียอดร่วมทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธาครั้งนี้กว่า 1,130,000 บาท เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประดิษฐานไว้ ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง)   

ภาพข่าว ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เอื้อเฟื้อ 

พิมพ์