วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่วัดชัยสุนทร อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทย ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการ "นุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ” ประจำปี 2561 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพระใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกันทำบุญตักบาตรวันพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว และเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีประชาชน พุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ที่แต่งกายด้วยผ้าไทย เข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก พร้อมนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ถวายจตุปัจจัยที่พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ แด่พระอธิการปริญญา ปริญญาโณ เจ้าอาวาสวัดใต้โพธิ์ค้ำ เป็นจำนวน 9,098.- บาท เพื่อทำนุบำรุงศาสนาต่อไป     

  วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่วัดชัยสุนทร อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทย ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการ "นุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ” ประจำปี 2561 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพระใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกันทำบุญตักบาตรวันพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว และเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีประชาชน พุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ที่แต่งกายด้วยผ้าไทย เข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก พร้อมนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ถวายจตุปัจจัยที่พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ แด่พระอธิการปริญญา ปริญญาโณ เจ้าอาวาสวัดใต้โพธิ์ค้ำ เป็นจำนวน 9,098.- บาท เพื่อทำนุบำรุงศาสนาต่อไป 
     นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัด โครงการนุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยจัดขึ้นทุกวันพระ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดกาฬสินธุ์ การรณรงค์การแต่งกายผ้าไทย และสร้างค่านิยมที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรมให้ยั่งยืน ใช้หลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแนวทางการดำรงชีวิต รู้จักการทำบุญ การให้ การพัฒนาคน พัฒนาจิตใจ อย่างมีเหตุผลในการดำรงชีวิต โดยจะหมุนเวียนไปตามวัดต่าง ๆ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธู์

 

พิมพ์