A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

    วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ทุกก้าว เพื่อชาวกาฬสินธุ์ หารายได้สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโครงการที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2561 ในเขต 18 อำเภอ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมระยะทาง 473 กิโลเมตร ในวันแรกรวมพลและปล่อยตัวที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า) และมุ่งหน้าสู่อำเภอยางตลาด-อำเภอฆ้องชัย-อำเภอกมลาไสย และสิ้นสุดที่อำเภอร่องคำ รวม 4 อำเภอ ระยะทาง 85.85 กิโลเมตร โดยมีศิลปิน ดารา ได้แก่ คุณสมรักษ์ คำสิงห์ พร้อมครอบครัว  คุณอี๊ด โปงลางสะออน  และข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคเงิน
     โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้ก่อสร้างอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อให้บริการผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน และจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาคารดังกล่าว ยังขาดครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่สำคัญจำนวนมาก เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินในพื้นที่และผู้ป่วย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้ที่บัญชี "เงินบริจาคของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์” ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่บัญชี 404-3-27003-8 และ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ เลขที่บัญชี 578-271518-3 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ หมายโทรศัพท์ 043-812714

    วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ทุกก้าว เพื่อชาวกาฬสินธุ์ หารายได้สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโครงการที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2561 ในเขต 18 อำเภอ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมระยะทาง 473 กิโลเมตร ในวันแรกรวมพลและปล่อยตัวที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า) และมุ่งหน้าสู่อำเภอยางตลาด-อำเภอฆ้องชัย-อำเภอกมลาไสย และสิ้นสุดที่อำเภอร่องคำ รวม 4 อำเภอ ระยะทาง 85.85 กิโลเมตร โดยมีศิลปิน ดารา ได้แก่ คุณสมรักษ์ คำสิงห์ พร้อมครอบครัว  คุณอี๊ด โปงลางสะออน  และข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคเงิน
     โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้ก่อสร้างอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อให้บริการผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน และจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาคารดังกล่าว ยังขาดครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่สำคัญจำนวนมาก เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินในพื้นที่และผู้ป่วย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทาง การแพทย์ ได้ที่บัญชี "เงินบริจาคของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์” ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่บัญชี 404-3-27003-8 และ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ เลขที่บัญชี 578-271518-3 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ หมายโทรศัพท์ 043-812714

ที่มา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

 

พิมพ์ อีเมล