A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

วันที่ 6 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานประจำปี 2561 โดยมีนายธนูสินธ์ ไชยสิริ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ซึ่งการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ในปี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2561 บริเวณท่าน้ำลำน้ำปาว บริเวณข้างที่ว่าการอำเภอกมกลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 6 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานประจำปี 2561 โดยมีนายธนูสินธ์ ไชยสิริ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ซึ่งการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ในปี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2561 บริเวณท่าน้ำลำน้ำปาว บริเวณข้างที่ว่าการอำเภอกมกลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 
นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย ได้กล่าว่า การแข่งขันมี 4 ประเภท เรือยาวใหญ่ทั่วไป ชิงถ้วยถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมเงินรางวัล เรือยาวกลางทั่วไป ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล เรือยาวกลางท้องถิ่น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และเรือเล็กท้องถิ่น ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
 
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย กล่าวเพิ่มเติมว่าในงานนอกจากจะมีกิจกรรมแข่งขันเรือยาวแล้วยังมีการออกร้าน นิทรรศการ จำหน่ายสินค้าและจัดให้มีมหรสพแสดงให้ชมทุกคืนตลอดงาน
 
ด้านความปลอดภัย ผู้กำกับ สภ.กมลาไสย ได้กล่าวยืนยัน ว่าทุกคนที่มาเที่ยวงานแข่งเรือยาวต้องได้รับความสะดวกปลอดภัย และมีประกาศ ของอำเภอห้ามจำหน่ายสุรา หรือนำสุราเข้ามาดื่มในงานและปลอดการพนันโดยได้ขอความร่วมมือจากร้านค้าต่างๆ
 
นายธนูสินธ์ ไชยสิริ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ฝากขอให้พี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนง วิทยุชุมชนทุกแห่ง หอกระจายข่าว ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกกล่าวให้เป็นที่รับรู้ของประชาชนและนักท่องเที่ยว ในส่วนของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พี่น้องประชาชนได้ช่วยกันแชร์ กันแจ้งหรือเชิญชวน ญาติมิตร เพื่อนฝูง ทางกลุ่มเฟสบุ๊ค กลุ่มไลน์ กระจายออกไปเพื่อให้คนมาเที่ยวงานในปีนี้ให้มากที่สุด

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

 

พิมพ์ อีเมล