A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

 วันที่ 6 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับครู นักเรียน โรงเรียนร่องคำ และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ปี 2560-2561 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ทำผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและจังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนี้ได้มอบโล่การพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่มีผลงานเป็นเลิศด้านการจัดการปฐมวัย, โรงเรียนที่รับเกียรติบัตรระดับทอง    วันที่ 6 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับครู นักเรียน โรงเรียนร่องคำ และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ปี 2560-2561 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ทำผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและจังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนี้ได้มอบโล่การพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่มีผลงานเป็นเลิศด้านการจัดการปฐมวัย, โรงเรียนที่รับเกียรติบัตรระดับทอง
   นายกิตติพศ พลพิลา ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อแสดงความยินดีกับคณะครู นักเรียน ที่สร้างผลงานให้กับประเทศไทยและจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติปี 2017-2018 ที่ตัวแทนนักเรียนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัล 2 ปี ซ้อน ปี 2017 โรงเรียนร่องคำ อำเภอร่องคำ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยแบบเขาวงกต รางวัล "World Champion Rescue Maze Super Team” เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ส่วนปี 2018 ได้รับรางวัล 3 รางวัลจากการแข่งขัน ROBOT CHALLENGE 2018 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 คือรองชนะเลิศอันดับ 1 Silver Medal (เหรียญเงิน) จากรายการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้นแบบมีอุปสรรคบุคคลทั่วไทย เป็นทีมผสมจากโรงเรียนร่องคำ และโรงเรียนกาญจนาภิษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 Frist Prize (รางวัลที่หนึ่งด้านความสามารถเฉพาะ) จากรายการ Puck Collect Adult จากโรงเรียนร่องคำ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 Frist Prize (รางวัลที่หนึ่งด้านความสามารถเฉพาะ) จากรายการ Line Follower Senior จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธู์

พิมพ์ อีเมล