A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พัฒนาแอปพลิเคชัน "ฮักอีสาน (Hug Esarn)” ส่งเสริมการท่องเที่ยวบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยรวบรวมแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวแบบครบวงจร ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง วีดีโอ โมเดลแหล่งท่องเที่ยวสามมิติ (3D)
     รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค จึงได้จัดทำโครงการ "ยกระดับการท่องเที่ยวครบวงจร” เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัดขึ้น โดยได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ "ฮักอีสาน (Hug Esarn)” ซึ่งในแอปพลิเคชั่นจะรวบรวมแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม โดดเด่น ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง วีดีโอ โมเดลแหล่งท่องเที่ยวสามมิติ (3D) โดยอาศัยการอ่านข้อมูลผ่าน AR การ์ด จำนวน 109 แหล่งท่องเที่ยว ใน 20 จังหวัดทั่วภาคอีสาน นอกจากนั้นยังมีการจัดทำโปสเตอร์และหนังสือแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย รวมถึงข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและดึงดูดนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการยกระดับเศรษฐกิจของภูมิภาคในอนาคตอย่างยั่งยืนได้ นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "ฮักอีสาน (Hug Esarn)” ได้บนอุปกรณ์มือถือในระบบปฏิบัติการ Android และ IOS
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พัฒนาแอปพลิเคชัน "ฮักอีสาน (Hug Esarn)” ส่งเสริมการท่องเที่ยวบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยรวบรวมแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวแบบครบวงจร ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง วีดีโอ โมเดลแหล่งท่องเที่ยวสามมิติ (3D)
     รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค จึงได้จัดทำโครงการ "ยกระดับการท่องเที่ยวครบวงจร” เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัดขึ้น โดยได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ "ฮักอีสาน (Hug Esarn)” ซึ่งในแอปพลิเคชั่นจะรวบรวมแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม โดดเด่น ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง วีดีโอ โมเดลแหล่งท่องเที่ยวสามมิติ (3D) โดยอาศัยการอ่านข้อมูลผ่าน AR การ์ด จำนวน 109 แหล่งท่องเที่ยว ใน 20 จังหวัดทั่วภาคอีสาน นอกจากนั้นยังมีการจัดทำโปสเตอร์และหนังสือแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย รวมถึงข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและดึงดูดนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการยกระดับเศรษฐกิจของภูมิภาคในอนาคตอย่างยั่งยืนได้ นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "ฮักอีสาน (Hug Esarn)” ได้บนอุปกรณ์มือถือในระบบปฏิบัติการ Android และ IOS
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล