A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

วันที่ 19 สิงหาคม 2561 ที่วัดดงสวางใน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์เจริญคาถา
 
วันที่ 19 สิงหาคม 2561 ที่วัดดงสวางใน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์เจริญคาถา
จากนั้น เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนาปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัดดงสวางใน

นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะด้านการพระพุทธศาสนา พระองค์ได้ส่งเสริม สนับสนุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง อันเป็นการแสดงถึงพระราชศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น ยังผลให้ปวงพสกนิกรชาวไทยต่างปลื้มปิติ และซาบซึ้งในพระราชศรัทธาแห่งพระองค์ และพร้อมที่จะน้อมนำพระราชจริยวัตรอันงดงามในการทรงบำเพ็ญบุญบารมีไปเป็นแบบ อย่างปฏิบัติสืบไป

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อให้ข้าราชการ เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้มีโอกาสเจริญจิตภาวนา รักษาศีล บำเพ็ญทานบารมี ทำความดีถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเป็นพุทธบูชาในช่วงเข้าพรรษา ตลอด 3 เดือนด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล