ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อาคารศาลากลางจังหวัด อาคารหอประชุมจังหวัด พื้นที่สนามหญ้า ถนน และทางเท้า ค.ส.ล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลดประกาศฯ https://drive.google.com/file/d/1BdVRp_kouCgHlQY6L5L86gLF9ysu6O9s/view?usp=sharing

พิมพ์ อีเมล