A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

     วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนองค์กร สมาชิกสภาสังคมสงเคราห์ฯ ร่วมพิธี ซึ่งพิธีเริ่มด้วยประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กล่าวอาศิรวาท นำผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นได้มอบสิ่งของที่จำเป็น พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอันเสร็จพิธี

      วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนองค์กร สมาชิกสภาสังคมสงเคราห์ฯ ร่วมพิธี ซึ่งพิธีเริ่มด้วยประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กล่าวอาศิรวาท นำผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นได้มอบสิ่งของที่จำเป็น พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอันเสร็จพิธี

 

Print Email