ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติภารกิจ สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์และอำเภอ กองบังคับการ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติภารกิจ สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์และอำเภอ กองบังคับการ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด (PDF)

 

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด (PDF)

พิมพ์