สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561

สถาบัน การต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561

https://difa-tes.mfa.go.th/

 

พิมพ์