ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิเข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์และอำเภอ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์

กดเพื่อดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

 

กดเพื่อดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล