A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
      เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 05.00น. ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังใหม่ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ทำพิธีเปิดยุทธการฟ้าแดดสงยางขึ้นอีกครั้ง โดยเป็นปฏิบัติการร่วมทั้งทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ปปส. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เพื่อกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมายในเขตตำบลภูดิน ของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
      ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ย้ำว่า ปัญหายาเสพติด นำไปสู่การเกิดอาชญากรรมต่อเนื่อง ตั้งแต่การเข้าไปเกี่ยวข้องกับแหล่งอยายมุข การลักเล็กขโมยน้อย การประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การพนันและอาชญากรรมต่าง ๆ สำหรับผู้ค้าและหรือผู้เสพซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว เมื่อถูกจับกุมและดำเนินการทางกฎหมาย จะส่งผลกระทบให้สมาชิกภายในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตทั้ง ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่อยู่ภายใต้การปกครองอาจจะต้องออกจาก โรงเรียน ซึ่งเป็นการทำลายอนาคตของประเทศชาติโดยตรง จังหวัดกาฬสินธุ์จึงต้องดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง อีกทั้งเป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนตามนโยบาย คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังหรือกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล โดยยุทธการฟ้าแดดสงยาง จะดำเนินงานต่อเนื่องไปถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 นี้
      เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 05.00น. ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังใหม่ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ทำพิธีเปิดยุทธการฟ้าแดดสงยางขึ้นอีกครั้ง โดยเป็นปฏิบัติการร่วมทั้งทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ปปส. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เพื่อกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมายในเขตตำบลภูดิน ของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
      ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ย้ำว่า ปัญหายาเสพติด นำไปสู่การเกิดอาชญากรรมต่อเนื่อง ตั้งแต่การเข้าไปเกี่ยวข้องกับแหล่งอยายมุข การลักเล็กขโมยน้อย การประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การพนันและอาชญากรรมต่าง ๆ สำหรับผู้ค้าและหรือผู้เสพซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว เมื่อถูกจับกุมและดำเนินการทางกฎหมาย จะส่งผลกระทบให้สมาชิกภายในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตทั้ง ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่อยู่ภายใต้การปกครองอาจจะต้องออกจาก โรงเรียน ซึ่งเป็นการทำลายอนาคตของประเทศชาติโดยตรง จังหวัดกาฬสินธุ์จึงต้องดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง อีกทั้งเป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนตามนโยบาย คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังหรือกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล โดยยุทธการฟ้าแดดสงยาง จะดำเนินงานต่อเนื่องไปถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 นี้
      สำหรับปฏิบัติการยุทธการฟ้าแดดสงยางในครั้งนี้ ซึ่งมีเป้าหมายในเขตตำบลภูดิน ของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ชุดปฏิบัติการทั้งทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ปปส. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง มีเป้าหมายปิดล้อมตรวจค้น 10 จุด โดยได้นำสุนัขตำรวจ มาใช้ปฏิบัติงานด้วย
     สรุปผลปฏิบัติการยุทธการฟ้าแดดสงยางด้านการปราบปรามในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นระดมกวาดล้างยาเสพติดไปแล้ว 293เป้าหมาย ได้ผู้หาค้าและครอบครอง 127คน ได้ยาบ้า 30,529 เม็ด ไอซ์ 43.36 กรัม กัญชา 248 กรัม อาวุธปืน 44 กระบอก เงินสด 128,150 บาท พบผู้เสพ 169 คน ที่ต้องนำเข้าสู่ระบบคัดกรองเพื่อบำบัดรักษาต่อไป.

 

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

 

Print Email