A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

           วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.สมบัติ จินดาศรี รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานต่อสื่อมวลชน ในการดำเนินงานตาม"ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด" ภายใต้โครงการกาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาโดย สามารถจับกุมผู้ต้องหาครอบครองยาเสพติด 46 คน เพื่อจำหน่าย 81 คน ผู้เสพ 293 ราย ของกลางยาบ้ารวม 34,766 เม็ด ไอช์ 43.36 กรัม เฮโรอีน 2 กรัม กัญชา 248.89 กรัม อาวุธปืน 45 กระบอก กระสุน 114 นัด เงินสดรวม 229,472 บาท และอื่นๆอีกหลายรายการ

           วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.สมบัติ จินดาศรี รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานต่อสื่อมวลชน ในการดำเนินงานตาม"ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด" ภายใต้โครงการกาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาโดย สามารถจับกุมผู้ต้องหาครอบครองยาเสพติด 46 คน เพื่อจำหน่าย 81 คน ผู้เสพ 293 ราย ของกลางยาบ้ารวม 34,766 เม็ด ไอช์ 43.36 กรัม เฮโรอีน 2 กรัม กัญชา 248.89 กรัม อาวุธปืน 45 กระบอก กระสุน 114 นัด เงินสดรวม 229,472 บาท และอื่นๆอีกหลายรายการ
       ด้านการป้องกัน ได้ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ในข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของทุกส่วนราชการระดับจังหวัด 38 แห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 18 อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 113 แห่ง พบสารเสพติดในปัสสาวะเจ้าหน้าที่รัฐ รวม 95 ราย โดยมีคำสั่งจังหวัดให้ออกจากราชการไว้ก่อนทั้ง 95 ราย ทั้งนี้ยังได้มีการผลการตรวจปัสสาวะพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในวัด 106 แห่ง พบสารเสพติดจำนวน 37 รูป ตรวจปัสสาวะในสถานศึกษา 15 แห่ง พบสารเสพติดในนักเรียนนักศึกษา 50 คน ตรวจปัสสาวะในโรงงาน 11 แห่ง พบสารเสพติดในพนักงานเอกชน 15 ราย และด้านการจัดระเบียบสังคม สถานประกอบการ สถานบริการ ร้านคาราโอเกะ โรงแรม บ่อนไก่ ร้านเกมส์ จำนวน 192 แห่ง พบสารเสพติดจำนวน 24 ราย ทั้งนี้ได้นำเข้าผู้ที่ตรวจพบสารเสพติดทั้งหมดเข้าสู่ระบบคัดกรองต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Email