A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

         เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พลตำรวจตรีมนตรี จรัลพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานระหว่างตำรวจประสานโรงเรียน และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวให้สามารถขับเคลื่อน เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหากลับกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยา เสพติด และให้เป็นไปตามยุทธการฟ้าแดดสงยาง ของจังหวัดกาฬสินธุ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 23 นาย จาก 23 สถานี สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เข้าร่วมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) จำนวน 66 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุม 

         เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พลตำรวจตรีมนตรี จรัลพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานระหว่างตำรวจประสานโรงเรียน และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวให้สามารถขับเคลื่อน เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหากลับกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยา เสพติด และให้เป็นไปตามยุทธการฟ้าแดดสงยาง ของจังหวัดกาฬสินธุ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 23 นาย จาก 23 สถานี สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เข้าร่วมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) จำนวน 66 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุม 
          พันตำรวจโทสิทธิโชค สิทธิโสภณ รองผู้กำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินยุทธศาสตร์ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตาม โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ดำเนินการทั่วประเทศ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นมา เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การพนัน สื่อลามก อนาจาร การทะเลาะวิวาท และปัจจัยเสี่ยงในสถานศึกษา ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข ต่าง ๆ ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

Print Email