การจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

files/pr20171004_01.pdf

พิมพ์ อีเมล